Studio Teologico di Vicenza

«Tu ascoltami e io ti insegnerò la sapienza» (Giob 33,33)

ORARIO BIBLIOTECA TEOLOGIA e BIBLIOTECA ANTICA

 

Lunedì

9:30 - 12:30    15:00 - 19:00

Martedì

9:30 - 12:30    15:00 - 19:00

Mercoledì

                       15:00 - 19:00

Giovedì

9:30 - 12:30    15:00 - 19:00

Da lunedì a venerdì:

I ORA                8:25 - 9:20
II ORA                9:25 - 10:20
Pausa              10:20 - 10:35
III ORA              10:35 - 11:30
IV ORA              11:35 - 12:30